VISUALISOINNIT JA VIRTUAALIMALLIT

Kontukoskella hallitaan suunnitelmien esittäminen havainnollistavina kuvina. Tietomallipohjainen suunnittelu luo puitteet visualisointiohjelmistojen käytölle ja virtuaalimallien rakentamiselle. Hanketta voidaan esitellä muun muassa kolmiulotteisina piirustuksina, aidon valokuvan kaltaisina still-visualisointeina, animaatioina tai virtuaalimalleina. Aineisto voi olla täysin tietokoneella tuotettua tai sitä voidaan yhdistää rakentamispaikalta kuvattuun aineistoon. Visualisointi mahdollistaa hankkeen lopputuloksen näkemisen jo suunnitteluvaiheessa. 

Virtuaalitodellisuutta käyttämällä (VR) suunnitelmia voidaan tarkastella luonnollisessa mittakaavassa ennen rakennuksen toteuttamista. VR-lasien avulla katsoja pääsee kulkemaan rakennuksessa todentuntuisesti. Malleja voidaan tarkastella myös tietokonenäytöltä. Virtuaalimallin avulla käyttäjät pääsevät tutustumaan tuleviin tiloihinsa ennalta sekä arvioimaan esimerkiksi kaluste- ja sisustussuunnitelmia.

VISUALISOINTI- JA VIRTUAALIMALLINNUSKOHTEITA