SISUSTUSSUUNNITTELU

Kontukoskella tehdään sisustussuunnittelua sekä osana rakennussuunnitteluhankkeita että erillisinä hankkeinaan. Sisustussuunnittelupalvelumme kattavat tilakokonaisuuksien ja -konseptien suunnittelun, väri- ja materiaalisuunnittelun, kiinto- ja irtokalustesuunnittelun, erikoiskalustesuunnittelun ja tekstiilisuunnittelun.

Käyttäjäyhteistyö, yhdessä kehittäminen ja kokonaiskonseptointi ovat sisustussuunnittelumme keskiössä. Näkemyksemme mukaan sisustusarkkitehtuuri tukee rakennuksen kokonaishahmoa, täydentäen sitä yksilöllisellä väri- ja materiaalikäsittelyllä sekä viimeistellyllä detaljiikalla, teknisestä toteutettavuudesta ja kestävyydestä tinkimättä.

Hyödynnämme visualisointeja ja virtuaalimalleja havainnollistamaan kaluste- ja sisustussuunnitelmia. Näin tutkimme eri vaihtoehtojen tuomat mahdollisuudet ja varmistamme tilojen toiminnallisuuden yhdessä käyttäjien kanssa.

Taiteen ja arkkitehtuurin yhteensovittaminen on myös osa sisustussuunnittelupalvelujamme. Taiteen tavoitteet ja teemat sovitetaan hankekohtaisesti tilaajan tavoitteisiin sekä liitetään osaksi sisustuskonseptia. Meillä on kokemusta monenlaisesta taideyhteistyöstä, hankkeisiimme on sisältynyt niin tilaustöitä kuin kokoelmasijoituksia monilta eri taiteen osa-alueilta.

SISUSTUSSUUNNITTELUKOHTEITA