PROJEKTIOSAAMINEN

Valittu hankemuoto määrittelee sekä hankkeen sopimusperusteet ja johtamisen periaatteet, että miten hankkeeseen liittyvät riskit ja hyödyt jaetaan. Kontukoskella on laaja kokemus eri hankemuodoista kuten allianssi- ja KVR/SR-hankkeista, ranskalaisista urakoista ja jaetuista urakoista. Voimme tukea asiakasta hankemuodon valinnassa, sillä osaamme arvioida eri hankemuotojen soveltuvuutta erilaisiin toimeksiantoihin. Olemme kehittäneet toimintamallimme joustavaksi ja eri hanketyyppeihin sopivaksi.

Kontukosken projektiosaaminen varmistaa hankkeiden onnistumista. Projekti on onnistunut, kun se saavuttaa asetetut laatutavoitteet, pysyy aikataulussa ja budjetissa. Hankkeen aikana tapahtuva oppiminen, uudet innovaatiot ja eri projektiosapuolten tyytyväisyys tuottavat asiakkaalle lisäarvoa. Pitkän tähtäimen onnistumista mittaa lopulta se, kuinka valmis rakennushanke palvelee tilaajan toimintaa projektin päättymisen jälkeen. Onnistunut hanke luo edellytykset asiakkaan toiminnan menestymiselle.

HANKE-ESIMERKKEJÄ: SR-URAKKA / ALLIANSSI / KVR-URAKKA / JAETTU URAKKA