TIETOMALLINTAMINEN JA TIETOMALLIKOORDINOINTI

Tietomallipohjainen suunnittelu ja tietomallikoordinaattorin tehtävät ovat Kontukosken erikoisosaamista. Käytössämme ovat alan uusimmat mallintamis- ja analysointiohjelmistot, osaavat tekijät sekä yhtenäinen, mutta joustava toimintamalli. Pystymme tarjoamaan alan uusinta suunnitteluteknologiaa kustannustehokkaasti. Olemme mukana alan kehitystyössä, kuten tietomallintamisen yhteistyöfoorumin eli BuildingSMART Finlandin toiminnassa. Mallintamistapamme noudattaa yleisiä tietomallivaatimuksia (YTV2012). Myös muut tilaajakohtaiset mallintamistavat ovat mahdollisia.

Tietomallisuunnittelu mahdollistaa rakennushankkeen eri osa-alojen tarkastelun ja kehittämisen yhtenä kokonaisuutena, tiiviin yhteistyön erikoissuunnittelijoiden kanssa sekä hankkeen kokonaisuuden havainnollisen esittelyn tilaajalle ja käyttäjille. Tietomallintaminen parantaa suunnitelmien laatua erityisesti hankkeen kokonaisuuden, määrätiedon ja muutosten hallinnan osalta. Mallintaminen mahdollistaa myös tarkan kustannusseurannan, energia-analyysit ja ilmastoselvityslaskennat.

Toimimme myös tietomallihankkeiden koordinoijina, teemme eri suunnittelualojen mallien yhdistämistä ja yhdistelmämallien analysointia, kuten esimerkiksi törmäystarkasteluja ja laatuanalyysejä. Yhdistelmämallien käytön hyötyjä ovat erityisesti rakentamisvaiheen ristiriidattomat suunnitelmat sekä koko rakennushankkeen hahmottaminen yhden mallin kautta.

TIETOMALLINNUSKOHTEITA