ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU

Kontukoskella tehdään rakennushankkeiden esisuunnittelua ja toteutussuunnittelua. Tarjoamme kaikki rakennushankkeessa tarvittavat pää- ja arkkitehtisuunnittelun palvelut tarveselvityksestä käyttöönottoon. 

Suunnittelukohteemme ovat tyypillisesti vaativia julkisen rakentamisen ja palvelujen uudis- ja korjausrakennuskohteita. Yritykseltämme löytyy useita korkeimman vaativuusluokan pätevyyden omaavia arkkitehti- ja pääsuunnittelijoita sekä uudisrakentamisen että korjausrakentamisen osalta. 

Kontukosken suunnitteluideologiana on yhdessä asiakkaan kanssa etsiä asiakkaan tarpeet ja toiveet täyttävä ratkaisu, joka on arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen, ympäristöarvot huomioonottava ja teknisesti kestävä. Työmme perustuu vahvaan suunnittelu- ja projektinhallinnan osaamiseen sekä tietotekniikan laajaan hyödyntämiseen. Toimintamallimme ja kokemuksemme ansiosta pysymme sovituissa aikataulussa ja pystymme auttamaan hankkeiden riskien tunnistamisessa sekä uhkien poistamisessa suunnittelun keinoin. 

ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELUKOHTEITA