PALVELUT

Arkkitehdit Kontukoski Oy on täyden palvelun arkkitehtitoimisto. Rakennussuunnittelun lisäksi teemme kaupunki- ja sisustussuunnittelua sekä hankkeiden esisuunnittelua. Pääosa suunnittelukohteistamme on julkisen rakentamisen ja palvelujen uudis- ja korjausrakennuskohteita. Erikoisosaamistamme on uusien rakennusten ja toimintojen sovittaminen vanhaan rakennusympäristöön sekä tietomallipohjainen suunnittelu mukaan lukien tietomallikoordinointi ja suunnitelmien havainnollistaminen virtuaalimalleilla.

Asiakkainamme on muun muassa kaupunkeja, sairaanhoitopiirejä ja rakennusliikkeitä. Toimistollamme on laaja kokemus eri hankemuodoista kuten allianssi- ja KVR/SR-hankkeista, ranskalaisista urakoista ja jaetuista urakoista. Toimistollamme on kokemusta monista eri rakennustyypeistä, mutta vahvimmin edustettuina ovat sairaalat, urheilurakennukset ja paloasemat.

Toimisto edustaa nuorekasta suunnittelunäkemystä, mutta omaa samalla ammattitaitoa ja kokemusta, jonka se on hankkinut yli kahdenkymmenen toimintavuotensa aikana. Olemme sitoutuneet toimintamme jatkuvaan kehittämiseen ja suunnittelussa käyttäjälähtöisten, aidosti uusien ratkaisumallien etsimiseen.

Yritykseltämme löytyy korkeimman vaativuusluokan pääsuunnittelijan pätevyys sekä uudisrakentamisen että korjausrakentamisen osalta. Yrityksellämme on RALA-sertifiointi. Yrityksen osaamista täydennetään jatkuvasti seuraamalla tiiviisti alan kehitystä, hankkimalla palautetta asiakkailta ja osallistumalla koulutuksiin. Toimintaa kehitetään merkittävästi myös osallistumalla suunnittelukilpailuihin, joista olemme saavuttaneet useita voittoja.

Arkkitehdit Kontukoski Oy:n suunnitteluideologiana on yhdessä asiakkaan kanssa etsiä asiakkaan tarpeet ja toiveet täyttävä ratkaisu, joka on arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen, ympäristöarvot huomioonottava ja teknisesti kestävä. Työmme perustana on vahva suunnittelun ja projektinhallinnan osaaminen, pysyminen sovituissa aikatauluissa sekä korkeatasoinen tietotekniikan hyödyntäminen.

Voit tutustua suunnittelukohteisiimme tarkemmin TÄSTÄ.

  • Rakennussuunnittelu, uudisrakennukset
  • Rakennussuunnittelu, korjausrakentaminen
  • Allianssihankkeet
  • Hankesuunnittelu
  • Sisustussuunnittelu
  • Mallintaminen, visualisointi
  • Tietomallit, tietomallikoordinointi
SUUNNITTELUKOHTEITAMME