Uudet paloasemat valmistuneet

Ikaalisten ja Valkeakosken uudet paloasemat on luovutettu käyttäjille. Toiminta alkaa uusilla asemilla lokakuun alussa. Molemmat paloasemat suunniteltiin hyödyntäen uutta Puhdas paloasema -mallia eli nk. Skellefteå-mallia, jolla pyritään minimoimaan palomiesten jatkuvaa altistumista elimistöön varastoituville ja syöpää aiheuttaville palokaasujen myrkyille. Molempien paloasemien arkkitehti- ja pääsuunnittelusta vastaa Arkkitehdit Kontukoski Oy.

Ikaalisten ja Valkeakosken paloasemilla tiloja on sijoitettu ensisijaisesti maantasokerrokseen, mikä lisää osaltaan palomiesten työturvallisuutta. Perinteinen liukutanko laitettiin vain Ikaalisten paloasemalle, mutta harjoitustorni, jossa harjoitellaan pelastustoimintaa korkeissa rakennuksissa, rakennettiin molemmille paloasemille. Vaikka uudet paloasemat ovat ulkonäöllisesti erilaiset, niiden pohjaratkaisuissa on paljon samaa. Erityinen piirre on pohjaratkaisun viuhkamaisuus. Siten kalustohalliin on saatu lisätilaa hälytystehtävien komentokeskukselle ajoneuvojen väliin.

Tutustu paloasemiin klikkaamalla linkkiä:

Ikaalisten paloasema

Valkeakosken paloasema


Harjannostajaiset Valkeakosken paloasemalla

Valkeakosken uuden paloaseman harjannostajaisia vietettiin torstaina 17.5.2018. Elokuussa valmistuvaan rakennukseen sijoittuu pelastus- ja ensihoitomiehistön sekä kaluston tiloja. Kalustohallissa on tilat kuudelle yksikölle sekä erillinen raskaan kaluston pesuhalli. Rakennuksessa on lisäksi toimisto- ja neuvottelutiloja sekä kuntosali. Arkkitehti- ja pääsuunnittelusta vastaa Arkkitehdit Kontukoski Oy.


Valkeakosken paloaseman rakennustyöt käynnistyvät

Arkkitehdit Kontukoski Oy:n suunnitteleman Valkeakosken uuden paloaseman rakennustyöt ovat käynnistyneet. Kesällä 2018 valmistuvaan rakennukseen sijoittuu pelastus- ja ensihoitomiehistön sekä kaluston tiloja. Kalustohallissa on tilat kuudelle yksikölle sekä erillinen raskaan kaluston pesuhalli. Rakennuksessa on lisäksi toimisto- ja neuvottelutiloja sekä kuntosali.