Loppuvuosi on arvioinnin aikaa

Teemme vuosittain laadunhallintaa sisäisen auditoinnin menettelyllä. Auditoinnista tehdään loppuraportti, jota tarkastellaan RALA-sertifikaatin arviointikäyntien yhteydessä. Näin varmistamme, että RALA:n vuosittainen arviointi tukee aidosti Kontukosken laadunhallintaa ja kehitystyötä.

Sisäiseen auditointiin valitaan vuorotellen yksi ydinosaamisalueistamme ja tänä vuonna tarkastelun kohteena oli tietomallityöskentely. Laadunhallintaa arvioidaan tarkastelemalla yhteisten toimintatapojen toteutumista työyhteisössä. Loppuraporttiin kirjataan havainnot hyvistä käytännöistä, poikkeamat laadussa sekä kehitysehdotukset. Lisäksi raportissa esitetään suunnitelma korjaaville toimenpiteille.

Ulkoiset arviointikäynnit toimivat hyvänä vertailukohtana ja vahvistavat sisäisen auditoinnin tuloksia. Kokonaisvaltainen lähestymistapa auttaa meitä varmistamaan, että laadunhallinta on kattavaa ja tehokasta sekä tarjoaa mahdollisuuksia jatkuvaan kehittämiseen.

Tämän vuoden RALA arviointikäynnin yhteenvedon mukaan Kontukosken osaaminen on korkeatasoista ja toiminnasta näkyy aito pyrkimys laadukkaaseen suunnittelutyöhön. Tästä on hyvä jatkaa!