Tampere-talo Teräsrakenne-lehdessä

Tampere-talon muutos- ja laajennushanke on esillä Teräsrakenne-lehden numerossa 2/2017. Artikkelissa esitellään hankkeen toiminnallisia, arkkitehtonisia, akustisia sekä rakenteellisia vaatimuksia ja ratkaisuja. Arkkitehdit Kontukoski Oy on toiminut hankkeen toteutusvaiheen arkkitehti- ja pääsuunnittelijana. Lisää hankkeesta voit lukea tästä.