KYS Uusi Sydän -verkkosivut avattu

KYS Uusi Sydän -hankkeelle on avattu verkkosivusto, jossa voi tutustua hankkeeseen, allianssimalliin ja allianssin yhteistyökumppaneihin. Sivuille päivitetään tietoa muun muassa hankkeen etenemisestä ja rakentamisen vaiheista. Blogissa hankkeesta kirjoittavat hankejohtaja, suunnittelijat ja rakentajat. Sivuilta löytyy myös kuvapankki, jossa julkaistaan kuvamateriaalia kohteesta.

Löydät verkkosivut osoitteesta: www.psshp.fi/uusisydan


KYS Uusi Sydän -hankkeen kehitysvaihe alkaa

KYS Uusi Sydän -hankkeen kehitysvaiheen allianssisopimus allekirjoitettiin 21.02.2018. Kohteen päätoteuttajaksi on valittu Rakennusliike Lapti Oy, joka jatkaa hankkeen kehittämistä yhdessä aiemmin valittujen suunnitteluyritysten eli Arkkitehdit Kontukoski Oy:n, Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy:n, Rakennussuunnittelutoimisto Turunen & Räisänen Ky:n, Granlund Kuopio Oy:n ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n kanssa. Hankkeen ensimmäisen vaiheen maanrakennustyöt alkavat huhtikuussa 2018. Uusi Sydän kattaa Puijon sairaalan vuodeosastotornin peruskorjauksen sekä uuden tornisairaalan rakentamisen vuosina 2018-2025. Hankkeen kustannusarvio on noin 164 M€ ja se on laajuudeltaan 60.000 brm2.


Vaasan keskussairaalan laajennuksen suunnittelu alkaa

Arkkitehdit Kontukoski Oy ja Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen on valittu vastaamaan Vaasan keskussairaalan H-uudisrakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelusta. Uudisrakennus suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa projektiallianssina. Allianssiin kuuluvat arkkitehtitoimistojen lisäksi Lemminkäinen, Ramboll Finland ja Granlund Pohjanmaa.

Vaasan keskussairaalan Hietalahden alueelle tuleva uudisrakennus suunnitellaan muuntojoustavaksi ja monikäyttöiseksi. Rakennukseen kootaan Pohjanmaan sote-alueen erikoissairaanhoidon ja Vaasan alueen perusterveydenhuollon sekä sosiaalihuollon maakunnallisia ja yksityisiä palveluita. Rakennukseen tulevalle suurpoliklinikalle keskittyy muun muassa Vaasan alueen terveyskeskusten toiminta. 30 000 bruttoneliömetriä käsittävä rakennus otetaan käyttöön vuoden 2022 alkupuolella.

”Suunnittelutyömme perustuu hyvään yhteistyöhön käyttäjien ja koko allianssiryhmän kanssa. Tietomallintaminen ja käyttäjälähtöisen suunnittelun työkalut ovat avainasemassa”, sanoo hankkeen arkkitehtisuunnittelija, toimitusjohtaja Petri Kontukoski.


Hyvinkään sairaalan H-rakennuksen harjannostajaiset

Hyvinkään sairaalan H-rakennuksen harjannostajaisia vietettiin iloisissa tunnelmissa torstaina 9.11.2017 hernekeiton, puheiden ja Sonja Lummen musiikin siivittäminä. Sairaalaan valmistuu tiloja sekä Hyvinkään kaupungin että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) käyttöön. Uusissa tiloissa tulevat toimimaan muun muassa lasten yksikkö, psykososiaalinen yksikkö, infektioyksikkö, kuntoutuspalvelut sekä sairaalan vuodeosastoja. Toteutussuunnitelmasta vastaa Arkkitehdit Kontukoski Oy:n ja Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy:n työyhteenliittymä. Laajuudeltaan 23.000 brm2 käsittävä ja kustannusarvioltaan noin 64 miljoonan euron hanke valmistuu syksyllä 2018.

Katso Jouko Antereen toukokuussa 2017 ilmakuvaama video sairaalan työmaasta: linkki YouTube-videoon


KYS Uusi Sydän -hanke allekirjoitettiin Kuopiossa

KYS Uusi Sydän -hankkeen suunnitteluallianssisopimus allekirjoitettiin 12.09.2017. Paikalla olivat toimitusjohtaja Petri Kontukoski (Arkkitehdit Kontukoski Oy), toimitusjohtaja Jukka Vasara (Granlund Kuopio Oy), Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, vs. kiinteistöjohtaja Pekka Turunen, yksikönjohtaja Harri Kivistö (A-Insinöörit Suunnittelu Oy), toimitusjohtaja Pekka Kupiainen (Rakennussuunnittelutoimisto Turunen & Räisänen Ky) ja toimitusjohtaja Rami Kolehmainen (Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy).


Perhetalon rakentaminen käynnistynyt

ESPER perhetalon rakentaminen on käynnistynyt Mikkelissä.  Perhetalo kokoaa yhteen lapsiperheiden lähipalvelut sekä toimii alueen erityispalvelujen keskuksena. Perhetaloon rakentuvat äitiys- ja lastenneuvolat, lastentautien ja lastenneurologian vastaanotot, lastensuojelun palvelut, lastenosasto, vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosasto, synnytysosasto sekä synnytyssalit.
 
Hankkeessa painottuvat mittava taideyhteistyö ja tietomallintamisen laaja hyödyntäminen. Tavoitteena on epäsairaalamainen ympäristö, jota luodaan taiteen keinoin Perhetalon julkisivuissa ja sisätiloissa. 3D-virtuaaliympäristössä tiloja voidaan tarkastella, kerätä käyttäjäkommentteja ennen rakentamista sekä perehdyttää uusiin tiloihin kohteen valmistuttua. Arkkitehdit Kontukoski Oy vastaa yhdessä Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy:n kanssa hankkeen arkkitehti- ja pääsuunnittelijan tehtävistä. Perhetalo valmistuu vuonna 2019.

 


KYS:n hanke SYKE-ryhmälle

Kuopion yliopistollisen sairaalan Uusi Sydän -uudistushankkeen suunnittelijaksi on valittu SYKE-ryhmä. Uusi Sydän kattaa Puijon sairaalan vuodeosastotornin peruskorjauksen sekä uuden yhdeksänkerroksisen tornisairaalan rakentamisen vuosina 2018-2024. Hankkeen kustannusarvio on noin 164 M€ ja se on laajuudeltaan 60 000 brm2. Valinnan suunnitteluryhmästä teki maanantaina 12.6.2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus.

Hanke toteutetaan allianssina. SYKE-ryhmässä arkkitehti- ja pääsuunnittelusta vastaavat Arkkitehdit Kontukoski Oy, Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy sekä Rakennussuunnittelutoimisto Turunen & Räisänen Ky. Granlund Kuopio Oy toimii taloteknisenä suunnittelijana, A-Insinöörit Suunnittelu Oy vastaa rakennesuunnittelusta ja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy suunnitteluryhmän johdosta.

Uusi Sydän -hankkeen tavoitteena on toteuttaa sairaala, joka mukautuu elinkaaren aikana tapahtuviin muutoksiin ja palvelee mahdollisimman tehokkaasti käyttäjien tarpeita. Puijon sairaalan peruskorjattavat vuodeosastot on rakennettu 1950-luvulla. Hankkeen yhteydessä alueelta puretaan vuonna 1985 rakennettu sairaalarakennus.


Hatanpään sairaalan hanke valmistui

Tampereen Hatanpään sairaalan peruskorjaus ja laajennus on valmistunut. Hankkeessa uudistettiin sairaalan pääsisäänkäynti ja aulatilat, ambulanssikuljetusten ja välinehuollon tilat, poliklinikkatiloja sekä leikkaussalit, heräämöt ja tähystystiloja. Hankkeen rakentamisvaihe kesti noin kaksi vuotta. Arkkitehdit Kontukoski Oy on vastannut yhdessä Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy:n kanssa hankkeen arkkitehti- ja pääsuunnittelijan tehtävistä.


Hyvinkään sairaalan peruskivi muurattiin

Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäen uudisrakennuksen peruskivi muurattiin sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan johdolla. Noin 64 miljoona euroa maksavan rakennuksen on määrä valmistua vuonna 2018. Arkkitehdit Kontukoski Oy on vastannut kohteen suunnittelusta yhdessä Arkkitehtistudio Kujala & Kolemainen Oy:n kanssa.


Psykiatriatalo vihittiin käyttöön

Arkkitehdit Kontukoski Oy:n ja Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy:n yhdessä suunnittelema Pohjois-Karjalan keskussairaalan uusi Psykiatriatalo vihittiin käyttöön. Valmistunut kokonaisuus sijaitsee Joensuun keskussairaalan alueella ja on ensimmäinen Suomessa muun erikoissairaanhoidon yhteyteen toteutettu psykiatrinen sairaala, josta löytyvät kaikki psykiatrisen hoidin palvelut lapsista vanhuksiin. Kokonaisuus on keskussairaalan suurin yksittäinen rakennushanke, jonka kokonaiskustannukset olivat yhteensä noin 35 miljoonaa euroa.


Toimisto valittu M-talon suunnittelijaksi

Arkkitehdit Kontukoski Oy yhdessä Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy:n kanssa on valittu Seinäjoen keskussairaalan M-talon suunnittelijaksi. 47M€ uudisrakennushankkeessa suunnitellaan Törnävän psykiatriselle sairaalle korvaavat tilat Kyrkösjärven viereen. Rakennukseen sijoittuvat lisäksi kuntoutuskeskus sekä Seinäjoen kaupungin päihdeklinikka ja Ruutipuiston sairaalakoulu. Hankkeen on määrä valmistua vuonna 2021.