Yhteiskehittämällä kohti uutta monitoimihallia

Arkkitehdit Kontukoski Oy ja Raami Arkkitehdit Oy vastaavat Hyvinkään kaupungin Hangonsillan monitoimihallin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta. Monitoimihalliin sijoittuvat liikunta- ja tapahtumakäyttöön suunniteltavat monitoimitilat sekä Laurea-ammattikorkeakoulun opetustilat. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 13 000 brm².

Monitoimihallin suunnitelmia on yhteiskehitetty alkuvuoden aikana eri sidosryhmien ja kaupunkilaisten kanssa. Yhteiskehittämisen työpajoissa on tavattu muun muassa kasvatuksen ja opetuksen edustajia, tapahtumatoimijoita, liikuntaolosuhdeasiantuntijoita ja urheiluseuroja sekä esteettömyysasiantuntijoita. Tavoitteena on ollut varmistaa, että monitoimihalli palvelee sekä käyttäjien että tuotantojen tarpeita mahdollisimman laaja-alaisesti.

Hangonsillan monitoimihalli toteutetaan yhteistoiminnallisena projektijohtourakkana ja sen on määrä valmistua 2027.


Oulun areenan suunnitelmat julkaistu

Oulun tapahtuma- ja elämysareenan selvitys etenee Oulun kaupungin päätöksenteossa. Oulun kaupunginhallitus käsittelee hankkeen jatkoa kokouksessaan 16.5.2022. Samalla kaupunki on julkaissut hankkeen viitesuunnitelmat, jotka on laatinut Arkkitehdit Kontukoski Oy.

Hankkeesta laaditussa selvityksessä ja viitesuunnitelmassa on tarkasteltu hankkeen toiminnallisia ja taloudellisia toteuttamisedellytyksiä sekä hankkeen laajempaa vaikuttavuutta. Suunnitelma on sijoitettu nk. oikeus- ja poliisitalon tontille, asemakeskuksen viereen. Oulun tapahtuma- ja elämysareena olisi valmistuessaan pohjoisin sekä viidenneksi suurin monitoimiareena Suomessa.

Hankkeen keskeisin tavoite on vahvistaa Oulun kaupungin veto- ja pitovoimaa kehittämällä elävää ja monimuotoista kaupunkikulttuuria sekä liikunnan tiloja.