Värit valokeilassa

Valaistus vaikuttaa tunnetusti sekä toimitilojen viihtyisyyteen että työhyvinvointiin. Suunnittelutyössä valaistuksella on erityisen merkittävä rooli, koska valon laatu vaikuttaa siihen, miten ihmiset näkevät värejä ja tulkitsevat materiaaleja ympäristössään.

Perinteiset loisteputket poistuivat markkinoilta viime vuonna. Meille työympäristön kehittäminen on jatkuva prosessi, niinpä hyödynsimme murroskohdan ja uudistimme toimitilojemme valaistuksen laadukkailla led-putkilla. Energiatehokkaat led-putket voitiin asentaa vanhoihin valaisinrunkoihin ilman muutostöitä.

Led-putkien valon neutraali valkoinen värilämpötila ja korkea värintoistoindeksi takaavat jatkossa laadukkaat olosuhteet materiaali- ja värimäärittelylle. Lisäksi laadukas valaistus auttaa torjumaan väsymystä ja stressiä sekä vähentää silmien rasitusta. Hyvä valaistus myös parantaa työskentelymukavuutta ja tukee keskittymistä.


Loppuvuosi on arvioinnin aikaa

Teemme vuosittain laadunhallintaa sisäisen auditoinnin menettelyllä. Auditoinnista tehdään loppuraportti, jota tarkastellaan RALA-sertifikaatin arviointikäyntien yhteydessä. Näin varmistamme, että RALA:n vuosittainen arviointi tukee aidosti Kontukosken laadunhallintaa ja kehitystyötä.

Sisäiseen auditointiin valitaan vuorotellen yksi ydinosaamisalueistamme ja tänä vuonna tarkastelun kohteena oli tietomallityöskentely. Laadunhallintaa arvioidaan tarkastelemalla yhteisten toimintatapojen toteutumista työyhteisössä. Loppuraporttiin kirjataan havainnot hyvistä käytännöistä, poikkeamat laadussa sekä kehitysehdotukset. Lisäksi raportissa esitetään suunnitelma korjaaville toimenpiteille.

Ulkoiset arviointikäynnit toimivat hyvänä vertailukohtana ja vahvistavat sisäisen auditoinnin tuloksia. Kokonaisvaltainen lähestymistapa auttaa meitä varmistamaan, että laadunhallinta on kattavaa ja tehokasta sekä tarjoaa mahdollisuuksia jatkuvaan kehittämiseen.

Tämän vuoden RALA arviointikäynnin yhteenvedon mukaan Kontukosken osaaminen on korkeatasoista ja toiminnasta näkyy aito pyrkimys laadukkaaseen suunnittelutyöhön. Tästä on hyvä jatkaa!


Laadukasta suunnittelua ja jatkuvaa kehittymistä

Kontukoskelle Rakentamisen Laatu RALA ry on merkittävä kumppani toiminnan kehittämisessä. Vuosiarviointiin perustuvassa johtamisjärjestelmän sertifioinnissa tarkastellaan yrityksen toimintaa kokonaisvaltaisesti laadun näkökulmasta.

RALA-sertifikaatti on tuonut meille paljon konkreettisia hyötyjä. Se on auttanut meitä luomaan hyvät puitteet johtamisen, suunnittelu- ja asiakaspalveluprosessien, resursoinnin sekä tarjous- ja sopimustoiminnan näkyväksi tekemiselle ja kehittämiselle. Menneen vuoden vuosiarvioinnin kohteena oli myös yrityksen omistuspohjan laajenemisen myötä uudistettu johtoryhmätyöskentelymalli ja riskienhallinta mittareineen. Pyrimme toiminnassamme jatkuvaan parantamiseen ja tässä RALA-sertifiointi tukee meitä pitämällä kehittämisen pyörän liikkeessä ja antamalla rakenteen säännölliselle arvioinnille, joka tehdään yrityksen ulkopuolisen tahon toimesta.

Laadullisesti korkeatasoinen rakennussuunnittelu on yksi vahvuuksistamme, johon panostaminen näkyy iloksemme myös korkeana asiakastyytyväisyytenä. Asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen on meille tärkeää, kuten myös oman henkilöstömme hyvinvointi. Nämä näkökulmat käyvät mielestämme käsi kädessä. Saimmekin viime vuoden lopulla RALA:n kehitysjohtaja Miia Asikaisen tekemässä auditoinnissa erinomaista palautetta erityisesti näistä kahdesta seikasta:

"Yrityksen toiminnan tapahtuneiden muutosten hallinta ja henkilöstön osallistaminen on ollut ensiluokkaista."

"Suunnittelutyössä näkyy vahva ammattitaito ja selkeät sekä toimivat prosessit. Arvioiduissa projekteissa muutosten hallinta nousi tärkeään rooliin. Tässä yritys oli onnistunut erityisen hyvin."

Haluamme olla tulevaisuudessakin vahva ja välittävä kumppani muutoksissa, joita julkiset rakennussuunnitteluhankkeet aina tavalla tai toisella edustavat. Meille ihmisten kohtaaminen on työn tekemisen ja suunnittelun keskiössä.


Toimistolle myönnettiin RALA-sertifikaatti

Rakentamisen Laatu RALA ry on myöntänyt Arkkitehdit Kontukoski Oy:lle RALA-sertifikaatin, joka on julkinen vahvistus yrityksemme toimintajärjestelmän ja laadunhallinnan korkeasta tasosta. RALA:n toteuttamassa laajassa auditoinnissa arvioitiin neljää osa-aluetta: 1) johtamista ja kehittämistä, 2) resurssien hallintaa, 3) tarjous-, sopimus- ja hankintatoimintaa sekä 4) projektitoimintaa. RALA:n riippumatonta arviointia ohjaa ISO 9001 -standardin kriteeristöihin pohjautuvat arviointiperusteet, joissa RALA esittää vaatimukset toimintajärjestelmille ja niiden soveltamiselle käytännön työssä.

Saimme erinomaista palautetta toimintamme suunnitelmallisuudesta ja hyvistä käytänteistä sekä suunnittelijoidemme työntekemisen edellytysten kattavasta huolehtimisesta. Arvioinnissa toiminnastamme todettiin mm. seuraavaa:

”Yrityksessä on selkeä kehittämiseen sitoutunut toimintakulttuuri, systemaattiset toimintatavat sekä avoin tietoa jakava keskustelukulttuuri.”

”Erinomaisesti laadittu laatukäsikirjakokonaisuus.”

”Kokonaisuutena yrityksen toiminnasta syntyy varsin laadukas kuva.”

Sertifikaatti kattaa kaikki tarjoamamme rakennus- ja sisustussuunnittelun palvelut. Tavoitteellinen laatutyömme jatkuu ja toimintaamme arvioidaan jatkossakin vuosittain RALA:n toimesta. Seuraamme ja arvioimme edistymistämme lisäksi vuosittaisissa sisäisissä auditoinneissa.

Lisätietoja RALA-sertifikaatista löydät täältä: Rakentamisen Laatu RALA ry