Uudessa Lainesairaalassa vietetään avajaisia

Kuopion alueen nuorten ja aikuisten erikoissairaanhoidon mielenterveyspalvelut keskittyvät jatkossa uuteen psykiatriseen sairaalaan. KYS:n Puijon sairaalan kampusalueelle sijoittuva Lainesairaala on luovutettu Pohjois-Savon hyvinvointialueelle huhtikuun puolivälissä.

Lainesairaalaan on pyritty luomaan rauhallinen hoitoympäristö, joka tukee hoitohenkilökunnan ja potilaiden kohtaamista. Uudisrakennuksen vuodeosastoilla on 77 sairaansijaa yhden hengen huoneissa mikä lisää sekä potilaiden yksityisyyttä että rauhoittaa osastojen tunnelmaa.

Rakennuksen kokonaislaajuus on noin 16 000 brm². Arkkitehdit Kontukoski vastasi hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta yhdessä Raami Arkkitehdit Oy:n kanssa.


KYS Uuden Sydämen laajennus on valmistunut

KYS Uusi Sydän -allianssihankkeen toinen vaihe on valmistunut. Toisen vaiheen uudisosan valmistuttua koko hankkeen laajuudesta on nyt lähes puolet valmiina. Kymmenkerroksinen laajennusosa otetaan käyttöön helmikuun puolivälissä ja tilat ovat kokonaisuudessaan käytössä toukokuussa 2023. Toisessa vaiheessa valmistuneisiin tiloihin sijoittuu poliklinikkatoimintoja, kuvantamisen tiloja ja vuodeosastoja.

KYS Uusi Sydän -allianssihanke jatkuu Kuopion kaupunkikuvasta tutun vanhan vuodeosastotornin peruskorjauksella.

Kuva: Rakennusliike Lapti Oy.


KYS Psykiatriatalolle rakennuslupa

Kuopion yliopistollisen sairaalan psykiatriatalolle on myönnetty rakennuslupa ja hanke etenee kohti rakentamisen käynnistymistä. Hankkeessa keskitetään muun muassa aikuisten ja nuorten erityistasoiset mielenterveyspalvelut Puijon sairaalan alueelle. Uudisrakennuksen laajuus on noin 15.000 brm2. Hankkeen arkkitehti- ja pääsuunnittelusta ovat vastanneet yhteistyössä Arkkitehdit Kontukoski Oy ja Raami Arkkitehdit Oy.


KYS Psykiatriatalon suunnittelu käynnistyy

Kuopion yliopistollisen sairaalan uuden Psykiatriatalon suunnittelijoiksi on valittu Arkkitehdit Kontukoski Oy ja Raami Arkkitehdit Oy. Noin 15 000 brm2 laajuiseen Psykiatriataloon keskitetään Kuopion alueen nuorten ja aikuisten erityistasoiset mielenterveyspalvelut. Lisäksi uudisrakennukseen sijoitetaan sairaalakoulu ja nuorten yhdistelmälaitos erittäin vaativahoitoisille ja lastensuojelun tarpeessa oleville nuorille. Tavoitteena on luoda potilaille turvallinen hoitoympäristö ja henkilökunnalle hyvin toimiva työympäristö. KYS Psykiatriataloon tuodaan myös taidetta, jonka lähtökohdat ovat rauhan, ilon ja toivon tunteiden luomisessa.


KYS:in uusia tiloja otettiin käyttöön

KYS Uusi Sydämen ensimmäinen rakennusvaihe on valmistunut. Kymmenkerroksinen uudisrakennus on noin viidesosa koko KYS Uusi Sydän -hankkeesta. Uusissa tiloissa toimintansa aloittavat helmi- ja maaliskuun aikana mm. sydäntoimenpideyksikkö, Itä-Suomen Biopankki, poliklinikoita sekä vuodeosastoja.

Kuva: KYS

Kuvassa oleva taide neurologian osastolla: Pentti Otsamo


KYS Uusi Sydän on Vuoden työmaa

KYS Uusi Sydän -hankkeen 1. vaiheen työmaa on palkittu Vuoden työmaa 2019 -palkinnolla. Allianssin päätoteuttajana on Rakennusliike Lapti Oy.

Kyseessä on Rakennuslehden vuonna 1986 käynnistämä valtakunnallinen kilpailu, joka kannustaa alan työturvallisuuden parantamiseen sekä pyrkii nostamaan rakennustyömaiden tasoa ja työmaahenkilöstön arvostusta. Raati huomioi erityisesti Lean-filosofian näkymistä käytännön rakentamisessa ja totesi Leanin periaatteiden, kuten jatkuvan parantamisen, innovoinnin ja ihmisten arvostamisen, toteutuvan arvioiduissa kohteissa hyvin. Arviointiperusteita olivat myös työturvallisuus sekä aikataulussa ja budjetissa pysyminen.

KYS Uusi Sydämen työilmapiiriä luonnehdittiin poikkeuksellisen hyväksi, mistä annettiin kiitosta myös allianssille toteutusmuotona, joka tukee yhteistyöhenkeä ja hyvän ilmapiirin muodostamista.

"On ollut hienoa seurata Lapti Oy:n työmaan henkilöstön yhdessä tekemisen meininkiä. Samanlaista huolenpidon kulttuuria olemme pyrkineet tuomaan suunnitteluryhmään omassa tekemisessämme. Pyrimme huolehtimaan, että työkaverilla on mahdollisuus onnistua työssään. Tästä kiitos kuuluu erityisesti työryhmämme koordinaattori Juho Koistiselle ja Henna Ikäheimolle. Ja työkavereita ovat tässä tapauksessa koko allianssin väki", toteaa Arkkitehdit Kontukoski Oy:n toimitusjohtaja ja KYS uusi sydän -hankkeen vastaava arkkitehtisuunnittelija Petri Kontukoski.


KYS Uusi Sydämen harjannostajaiset

Kuopion yliopistollisen sairaalan Uusi Sydän -hankkeen ensimmäisen vaiheen harjannostajaisia vietettiin perjantaina 5.4.2019, kun uudisrakennuksen ensimmäinen osa nousi harjakorkeuteensa. Ensimmäinen osa valmistuu vuonna 2020. Uudisrakennuksen toinen vaihe valmistuu vuonna 2022, jota seuraa KYSin vanhan Pääsairaalan peruskorjaaminen.

Uusi Sydän -hanke kattaa Puijon sairaalan vuodeosastotornin peruskorjauksen, poliklinikka- ja logistiikkatiloja sekä uuden yksitoistakerroksisen tornisairaalan rakentamisen. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa sairaala, joka mukautuu elinkaaren aikana tapahtuviin muutoksiin ja palvelee mahdollisimman tehokkaasti käyttäjien tarpeita.

Voit tutustua kohteeseen projektiesittelyssä sekä hankkeen omilla verkkosivuilla.

Kuva: Heli Ikäheimo


Seuraa rakennustöiden etenemistä

KYS Uusi Sydän -hankkeen rakennustöiden etenemistä voi nyt seurata live-kamerasta. Alla olevasta linkistä klikkaamalla pääset hankkeen verkkosivulle, jonne päivittyy kuva työmaasta kerran minuutissa.

Linkki työmaakameran sivuille.

 


KYS Uusi Sydän -verkkosivut avattu

KYS Uusi Sydän -hankkeelle on avattu verkkosivusto, jossa voi tutustua hankkeeseen, allianssimalliin ja allianssin yhteistyökumppaneihin. Sivuille päivitetään tietoa muun muassa hankkeen etenemisestä ja rakentamisen vaiheista. Blogissa hankkeesta kirjoittavat hankejohtaja, suunnittelijat ja rakentajat. Sivuilta löytyy myös kuvapankki, jossa julkaistaan kuvamateriaalia kohteesta.

Löydät verkkosivut osoitteesta: www.psshp.fi/uusisydan


KYS Uusi Sydän -hankkeen kehitysvaihe alkaa

KYS Uusi Sydän -hankkeen kehitysvaiheen allianssisopimus allekirjoitettiin 21.02.2018. Kohteen päätoteuttajaksi on valittu Rakennusliike Lapti Oy, joka jatkaa hankkeen kehittämistä yhdessä aiemmin valittujen suunnitteluyritysten eli Arkkitehdit Kontukoski Oy:n, Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy:n, Rakennussuunnittelutoimisto Turunen & Räisänen Ky:n, Granlund Kuopio Oy:n ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n kanssa. Hankkeen ensimmäisen vaiheen maanrakennustyöt alkavat huhtikuussa 2018. Uusi Sydän kattaa Puijon sairaalan vuodeosastotornin peruskorjauksen sekä uuden tornisairaalan rakentamisen vuosina 2018-2025. Hankkeen kustannusarvio on noin 164 M€ ja se on laajuudeltaan 60.000 brm2.


KYS Uusi Sydän -hanke allekirjoitettiin Kuopiossa

KYS Uusi Sydän -hankkeen suunnitteluallianssisopimus allekirjoitettiin 12.09.2017. Paikalla olivat toimitusjohtaja Petri Kontukoski (Arkkitehdit Kontukoski Oy), toimitusjohtaja Jukka Vasara (Granlund Kuopio Oy), Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, vs. kiinteistöjohtaja Pekka Turunen, yksikönjohtaja Harri Kivistö (A-Insinöörit Suunnittelu Oy), toimitusjohtaja Pekka Kupiainen (Rakennussuunnittelutoimisto Turunen & Räisänen Ky) ja toimitusjohtaja Rami Kolehmainen (Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy).


KYS:n hanke SYKE-ryhmälle

Kuopion yliopistollisen sairaalan Uusi Sydän -uudistushankkeen suunnittelijaksi on valittu SYKE-ryhmä. Uusi Sydän kattaa Puijon sairaalan vuodeosastotornin peruskorjauksen sekä uuden yhdeksänkerroksisen tornisairaalan rakentamisen vuosina 2018-2024. Hankkeen kustannusarvio on noin 164 M€ ja se on laajuudeltaan 60 000 brm2. Valinnan suunnitteluryhmästä teki maanantaina 12.6.2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus.

Hanke toteutetaan allianssina. SYKE-ryhmässä arkkitehti- ja pääsuunnittelusta vastaavat Arkkitehdit Kontukoski Oy, Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy sekä Rakennussuunnittelutoimisto Turunen & Räisänen Ky. Granlund Kuopio Oy toimii taloteknisenä suunnittelijana, A-Insinöörit Suunnittelu Oy vastaa rakennesuunnittelusta ja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy suunnitteluryhmän johdosta.

Uusi Sydän -hankkeen tavoitteena on toteuttaa sairaala, joka mukautuu elinkaaren aikana tapahtuviin muutoksiin ja palvelee mahdollisimman tehokkaasti käyttäjien tarpeita. Puijon sairaalan peruskorjattavat vuodeosastot on rakennettu 1950-luvulla. Hankkeen yhteydessä alueelta puretaan vuonna 1985 rakennettu sairaalarakennus.