Uudet paloasemat valmistuneet

Ikaalisten ja Valkeakosken uudet paloasemat on luovutettu käyttäjille. Toiminta alkaa uusilla asemilla lokakuun alussa. Molemmat paloasemat suunniteltiin hyödyntäen uutta Puhdas paloasema -mallia eli nk. Skellefteå-mallia, jolla pyritään minimoimaan palomiesten jatkuvaa altistumista elimistöön varastoituville ja syöpää aiheuttaville palokaasujen myrkyille. Molempien paloasemien arkkitehti- ja pääsuunnittelusta vastaa Arkkitehdit Kontukoski Oy.

Ikaalisten ja Valkeakosken paloasemilla tiloja on sijoitettu ensisijaisesti maantasokerrokseen, mikä lisää osaltaan palomiesten työturvallisuutta. Perinteinen liukutanko laitettiin vain Ikaalisten paloasemalle, mutta harjoitustorni, jossa harjoitellaan pelastustoimintaa korkeissa rakennuksissa, rakennettiin molemmille paloasemille. Vaikka uudet paloasemat ovat ulkonäöllisesti erilaiset, niiden pohjaratkaisuissa on paljon samaa. Erityinen piirre on pohjaratkaisun viuhkamaisuus. Siten kalustohalliin on saatu lisätilaa hälytystehtävien komentokeskukselle ajoneuvojen väliin.

Tutustu paloasemiin klikkaamalla linkkiä:

Ikaalisten paloasema

Valkeakosken paloasema


Ikaalisten paloaseman työmaa etenee

Ikaalisten uuden paloaseman rakennustyöt etenevät. Loppukesällä 2018 valmistuva paloasema parantaa pelastushenkilöstön työskentelytiloja ja pelastuslaitoksen hälytysvalmiutta. Noin 3,5 miljoonaa euroa maksavan ja laajuudeltaan 1500 neliömetriä käsittävän hankkeen rakennuttaa Ikaalisten kaupunki. Pääsuunnittelusta vastaa Arkkitehdit Kontukoski Oy.


Ikaalisten paloasema rakenteilla

Ikaalisten kaupunki rakennuttaa kolmostien varteen uuden paloaseman, jonka pääsuunnittelusta vastaa Arkkitehdit Kontukoski Oy. Hankkeen suunnittelussa on hyödynnetty tietomallintamista. Rakennustyöt ovat nyt alkaneet. Noin 3,5 miljoonaa euroa maksava ja laajuudeltaan 1500 neliömetriä käsittävä hanke valmistuu vuonna 2018.