Mielen ja kuntoutuksen talon rakentaminen etenee

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (ESSOTE) Mielen ja kuntoutuksen talo valmistuu loppuvuodesta. Uudisrakennus on viimeiseksi valmistuva osa laajassa ESPER-hankkeessa, jossa Mikkelin kaupungin perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalityön toiminnot yhdistetään samalle sairaala-alueelle. Mielen ja kuntoutuksen taloon sijoitetaan psykiatrisen sairaalan palvelut, vaativan kuntoutuksen vuodeosasto terapia-allasosastoineen ja saattohoito-osasto. Uudisrakennukseen sijoittuu myös sairaalakoulu ja lasten psykiatrinen päiväosasto. Toiminta alkaa uusissa tiloissa vuonna 2023. Arkkitehdit Kontukoski Oy yhdessä Raami Arkkitehdit Oy:n kanssa vastaavat hankkeen arkkitehti- ja pääsuunnittelusta.

Kuva: Mielen ja kuntoutuksen talon työmaa kesäkuussa 2022.


Mikkelin Perhetalo on valmistunut

Mikkelin keskussairaalan Perhetalo on valmistunut. Perhetalo on osa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän ESPER-hanketta. Hankkeessa yhdistetään perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalityön toiminnot samalle sairaala-alueelle. Perhetalossa sijaitsevat mm. lasten- ja naistentautien poliklinikka ja vuodeosasto, synnytyssalit sekä Mikkelin kaupungin neuvolat ja perhetyö. Perhekeskuksen toimintamallissa edistetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia, painotetaan ennaltaehkäisevää tukea sekä ehkäistään syrjäytymistä. Arkkitehdit Kontukoski Oy yhdessä Raami Arkkitehdit Oy:n kanssa vastaavat hankkeen arkkitehti- ja pääsuunnittelusta.

Perhetalon luontoaiheiset lasijulkisivut kunnioittavat paikalla aiemmin ollutta kaupunkipuistoa. Julkisivujen lasitaiteen on suunnitellut kuvataiteilija Lauri Nykopp, jonka mukaan teoksen teemat viestittävät taiteen keinoin erityisesti ilosta, saduista ja mielikuvituksen positiivisesta vaikutuksesta hyvinvointiin. Keraamisilla musteilla 4,5 neliömetrin laseille digiprintattu Koivupuisto-teos sijoittuu yhteensä 2400 neliömetrin alalle.

 


Perhetalossa vietettiin harjannostajaisia

Mikkelin keskussairaalan Perhetalolla vietettiin harjannostajaisia perjantaina 1.6.2018. Perhetalon julkisivuille kiinnitetään parhaillaan hirvensalmelaisen taiteilija Lauri Nykoppin Koivupuisto-teosta. Noin 2 400 neliömetrin suuruisen lasielementeistä koostuvan teoksen haluttiin korvaavan rakennushistoriallisesti merkittävän puiston menetystä, sillä Perhetalo rakennettiin vanhan kaupunkipuiston paikalle. Perhetalo on osa ESPER-hanketta, joka on Mikkelin kaupungin perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalityön toiminnot samalle sairaalakampukselle yhdistävä hanke. Kustannukset ovat noin 85 miljoonaa euroa. Arkkitehdit Kontukoski Oy yhdessä Raami Arkkitehdit Oy:n kanssa vastaavat hankkeen arkkitehti- ja pääsuunnittelusta.


Perhetalon rakentaminen käynnistynyt

ESPER perhetalon rakentaminen on käynnistynyt Mikkelissä.  Perhetalo kokoaa yhteen lapsiperheiden lähipalvelut sekä toimii alueen erityispalvelujen keskuksena. Perhetaloon rakentuvat äitiys- ja lastenneuvolat, lastentautien ja lastenneurologian vastaanotot, lastensuojelun palvelut, lastenosasto, vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosasto, synnytysosasto sekä synnytyssalit.
 
Hankkeessa painottuvat mittava taideyhteistyö ja tietomallintamisen laaja hyödyntäminen. Tavoitteena on epäsairaalamainen ympäristö, jota luodaan taiteen keinoin Perhetalon julkisivuissa ja sisätiloissa. 3D-virtuaaliympäristössä tiloja voidaan tarkastella, kerätä käyttäjäkommentteja ennen rakentamista sekä perehdyttää uusiin tiloihin kohteen valmistuttua. Arkkitehdit Kontukoski Oy vastaa yhdessä Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy:n kanssa hankkeen arkkitehti- ja pääsuunnittelijan tehtävistä. Perhetalo valmistuu vuonna 2019.