Uusi urheilukeskus Tampereen Nekalaan

Olemme iloisia saadessamme jakaa uutisen, että Tampereen Nekalaan on alkamassa uuden urheilukeskuksen rakentaminen. V55 Sport Station on monipuolinen urheilukeskus, joka tarjoaa huikeat puitteet erityisesti kiipeilylle ja skeittaukselle. Keskuksesta löytyvät myös moderni kuntosali, viihtyisä ravintola ja saunaosasto, jotka täydentävät urheilukeskuksen palveluita. Lisäksi rakennukseen sijoittuu työ- ja toimistotiloja, mikä lisää keskuksen monipuolisuutta.

Kuusikerroksinen rakennus toimii myös monipuolisena tapahtumien järjestämispaikkana ja kohtaamispaikkana erilaisille asiakasryhmille, tehden siitä vetovoimaisen kohteen niin paikallisille asukkaille kuin vierailijoillekin.

Rakennuksen arkkitehtoninen ilme on ainutlaatuinen ja moderni. Kolmiulotteiset, perforoidulla metallilevyllä verhoillut kaksoisjulkisivut tuovat rakennusmassaan kaupunkikuvallista mielenkiintoa. Kaltevat pinnat heijastavat sisätilojen monimuotoisia toimintoja ja luovat dynaamisen vaikutelman. Rakennuspaikalla on sijainnut aiemmin 1960-luvulla rakennettu teollisuuskiinteistö, joten uusi urheilukeskus tuo uutta elämää ja vireyttä historialliselle paikalle.

Arkkitehdit Kontukoski Oy vastaa hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta, ja odotamme innolla tämän vision toteutumista. Voit tutustua projektiesittelyyn täältä: V55 Sport Station


Urjalan paloasema on valmistunut

Urjalan paloasema on luovutettu tilaajalle kesäkuun alkupuolella ja asema palvelee nyt Pirkanmaan pelastus- ja ensihoitoa. Uusi asema tarjoaa pelastuslaitokselle modernit tilat ja välineet, joiden avulla parannetaan sekä henkilöstön hyvinvointia ja viihtyvyyttä että turvallisuutta ja nopeutta hälytystilanteissa. Paloasema on suunniteltu tietomallintamalla noudattaen puhdas paloasema -mallia. Kontukoski vastasi kohteen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä hanke- että toteutussuunnitteluvaiheissa.


Yhteiskehittämällä kohti uutta monitoimihallia

Arkkitehdit Kontukoski Oy ja Raami Arkkitehdit Oy vastaavat Hyvinkään kaupungin Hangonsillan monitoimihallin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta. Monitoimihalliin sijoittuvat liikunta- ja tapahtumakäyttöön suunniteltavat monitoimitilat sekä Laurea-ammattikorkeakoulun opetustilat. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 13 000 brm².

Monitoimihallin suunnitelmia on yhteiskehitetty alkuvuoden aikana eri sidosryhmien ja kaupunkilaisten kanssa. Yhteiskehittämisen työpajoissa on tavattu muun muassa kasvatuksen ja opetuksen edustajia, tapahtumatoimijoita, liikuntaolosuhdeasiantuntijoita ja urheiluseuroja sekä esteettömyysasiantuntijoita. Tavoitteena on ollut varmistaa, että monitoimihalli palvelee sekä käyttäjien että tuotantojen tarpeita mahdollisimman laaja-alaisesti.

Hangonsillan monitoimihalli toteutetaan yhteistoiminnallisena projektijohtourakkana ja sen on määrä valmistua 2027.


Uudessa Lainesairaalassa vietetään avajaisia

Kuopion alueen nuorten ja aikuisten erikoissairaanhoidon mielenterveyspalvelut keskittyvät jatkossa uuteen psykiatriseen sairaalaan. KYS:n Puijon sairaalan kampusalueelle sijoittuva Lainesairaala on luovutettu Pohjois-Savon hyvinvointialueelle huhtikuun puolivälissä.

Lainesairaalaan on pyritty luomaan rauhallinen hoitoympäristö, joka tukee hoitohenkilökunnan ja potilaiden kohtaamista. Uudisrakennuksen vuodeosastoilla on 77 sairaansijaa yhden hengen huoneissa mikä lisää sekä potilaiden yksityisyyttä että rauhoittaa osastojen tunnelmaa.

Rakennuksen kokonaislaajuus on noin 16 000 brm². Arkkitehdit Kontukoski vastasi hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta yhdessä Raami Arkkitehdit Oy:n kanssa.


Leikkausosasto muuntui uuteen käyttötarkoitukseen

Kotoa leikkaukseen (LEIKO) ja heräämöstä kotiin (HERKO) toiminta on käynnistynyt Taysin pehmytkirurgian leikkausosastolla. Arkkitehdit Kontukoski vastasi muutoshankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta.

Kestävän rakentamisen, kiertotalouden ja vähähiilisyyden näkökulmasta olemassa olevien tilojen käyttötarkoituksen muutokset ovat keskiössä. Muuntojousto ja muunneltavuus vähentävät rakennuksen koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia.

Toiminta muuttuu nopeammin kuin rakennukset. Pirkanmaan hyvinvointialueen puitesopimuskumppanina Kontukoski tukee hyvinvointialueen tilojen monipuolista hyödyntämistä sairaalakampusalueen kiinteistöstrategian mukaisesti rakennusten elinkaarien eri vaiheissa.


Valteri-koulun työmaa etenee talven syleilyssä

Senaatti-kiinteistöjen Oulun K6 -kiinteistöön sijoittuvan Valteri-koulun Merikartanon yksikön peruskorjaustyöt etenevät suunnitellusti ja aikataulussa. Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välinen tiivis yhteistyö on avainasemassa rakennushankkeen onnistumisen kannalta. Avoimen viestinnän, luottamuksen ja yhteisen ongelmanratkaisuvalmiuden avulla varmistetaan, että suunnitelmat tarkentuvat tarpeen mukaan ja hanke etenee jouhevasti kohti onnistunutta lopputulosta.

Oulun Valteri-koulun Merikartanon yksikön uudet oppimistilat sijoittuvat suojeltuun kasarmirakennukseen ja sen piha-alueelle. Tilat otetaan käyttöön syyslukukaudelle 2024.


Vanha navetta muuntuu päiväkodiksi

Kontukoski vastaa asemakaavalla suojellun, noin vuonna 1880 rakennetun, Hatanpään kartanon navettarakennuksen perusparannuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta. Vanha navetta muutetaan 140 lapsen päiväkodiksi. Rakennus on muutettu vuonna 1917 sairaalaksi ja viime vuodet se on palvellut Tampereen kaupungin työpaja- ja varastokäytössä.

Jukola sijaitsee näyttävällä paikalla Hatanpään alueella Arboretumin vieressä. Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus tarjoaa ainutlaatuisen ja laadukkaan varhaiskasvatusympäristön.

Muutossuunnitelmat laaditaan tietomallintamalla hyödyntäen Kontukosken laatimaa, laserkeilaukseen perustuvaa inventointimallia. Uusi päiväkoti on tarkoitus ottaa käyttöön alkuvuodesta 2026.


Hakametsän alueen asemakaavaehdotus on asetettu nähtäville

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta on asettanut Hakametsän aluetta koskevan asemakaavaehdotuksen nähtäville 9.11.-11.12.2023 ja nähtävillä olon jälkeen edelleen hyväksyttämiskäsittelyyn.

Asemakaavalla luodaan mahdollisuudet kehittää Hakametsän aluetta monipuoliseksi liikunnan kampukseksi. Asemakaava-alueelle muodostuu monitoimikortteli erilaisille toiminnoille kuten liikunnalle, opetukselle, liikepaikoille ja majoitukselle sekä jääurheilun keskukselle, jonka sydämenä on asemakaavalla suojeltava Hakametsän jäähalli. Lisäksi alueelle muodostuu kaksi korttelia asuntorakentamiselle.

Kontukoski on yhdessä hankekumppaniensa Peabin, YH Kotien ja Tampereen kaupungin kanssa kehittänyt Hakametsän alueen suunnitelmia asemakaavatyöstä saadun palautteen mukaan. Vuorovaikutteisen työskentelyn tuloksena kaupungin strategiset tavoitteet kaupunkirakenteen tiivistämisestä ja puistoverkoston yhteyksien turvaamisesta sovitettiin osaksi hankekehitystä.

Hakametsä Sport Campus on uusi, uniikki ja kaikille avoin urheilun, liikunnan ja asumisen kokonaisuus keskeisellä sijainnilla Suomen vetovoimaisimmassa kaupungissa. Alueelle luodaan monipuoliset tilat ja modernit digitaaliset ratkaisut yhdistävä kokonaisuus huippu-urheilulle ja eri lajien harrastajille sekä toimintoja tukeva, kansainvälisesti merkittävä koulutus- ja tutkimuskeskus. Hakametsä Sport Campus edistää terveyttä, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta. Lisätietoja osoitteesta hakametsa.com


Hakametsä kehittyy

Hakametsän alueesta kehitetään parhaillaan urbaania ja kampusmaista liikunnan kaupunginosaa, jonka keskipisteenä on ikoninen Hakametsän jäähalli. Tampereen Nokia Arenan valmistuttua vanhasta jäähallista vapautui tiloja uusille toiminnoille. Hallin alimpiin kerroksiin on tehty väliaikaisia parannus- ja muutostöitä ja uudistetut tilat palvelevat jääkiekkoilijoiden ja taitoluistelijoiden oheisharjoittelutiloina. Hakametsässä on nyt kuntosalitiloja, juoksusuora, tanssisali sekä urheilijoiden olohuone. Tilat on otettu käyttöön kesän alussa.


Tuomi Logistiikalle uusia tiloja

Tuomi Logistiikan laajennus on valmistunut. Laajennuksen myötä Tuomen vuonna 2018 Tampereen Lahdesjärven alueelle valmistuneiden toimitilojen koko lähes kaksinkertaistui. Teräsrunkoisen rakennuksen laajennus käsittää suuren logistiikkavaraston sekä siihen liittyvät sosiaali- ja työtilat. Arkkitehdit Kontukoski vastasi molempien hankevaiheiden pää- ja arkkitehtisuunnittelusta.

Tuomi Logistiikka on Tampereen kaupungin, Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueiden sekä 19 pirkanmaalaisen kunnan omistama yhteishankinta- ja logistiikkayhtiö.


Peltomaisemaan sovitettu Urjalan paloasema viimeistellään puujulkisivulla

Urjalan paloaseman työmaalla nostetaan ensimmäisen kerroksen seinäelementtejä paikoilleen ja lisäksi sisätäyttöä on aloitettu. Peltomaisemaan sovitetun, betonirakenteisen paloaseman julkisivuissa tullaan käyttämään runsaasti puuta, puurimoitusta ja tummaa peltiä. Urjalan paloasema tulee palvelemaan Pirkanmaan pelastus- ja ensihoitoa. Paloaseman suunnittelussa on noudatettu Puhdas paloasema -mallia, jonka avulla vähennetään altistumista sammutustilanteissa syntyville, kaluston ja varusteiden mukana paloasemalle kulkeutuville haitallisille yhdisteille. Arkkitehdit Kontukoski vastaa kohteen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä hanke- että toteutussuunnitteluvaiheissa. Voit tutustua projektiin täällä: Urjalan paloasema


TYKS Psykiatrian työmaa etenee

TYKS Psykiatrian ensimmäisen vaiheen uudisrakennus on noussut osaksi Turun kaupunkikuvaa. Julkisivun rappauspinnat ovat parhaillaan työn alla ja rakennuksen värimaailma alkaa hahmottua. Uudismassan kokonaishahmo tulee koostumaan eri värein rapatuista osista.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan tilat akuuttipsykiatrian, lastenpsykiatrian, vanhuspsykiatrian, mielialahäiriöiden, psykoosien sekä riippuvuus- ja neuromodulaation toiminnoille.

Ensimmäisen vaiheen on määrä valmistua 09/2024. Arkkitehdit Kontukoski vastaa hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta yhdessä Tähti-Set Oy:n ja Raami Arkkitehdit Oy:n kanssa.