Toimistolle myönnettiin RALA-sertifikaatti

Rakentamisen Laatu RALA ry on myöntänyt Arkkitehdit Kontukoski Oy:lle RALA-sertifikaatin, joka on julkinen vahvistus yrityksemme toimintajärjestelmän ja laadunhallinnan korkeasta tasosta. RALA:n toteuttamassa laajassa auditoinnissa arvioitiin neljää osa-aluetta: 1) johtamista ja kehittämistä, 2) resurssien hallintaa, 3) tarjous-, sopimus- ja hankintatoimintaa sekä 4) projektitoimintaa. RALA:n riippumatonta arviointia ohjaa ISO 9001 -standardin kriteeristöihin pohjautuvat arviointiperusteet, joissa RALA esittää vaatimukset toimintajärjestelmille ja niiden soveltamiselle käytännön työssä.

Saimme erinomaista palautetta toimintamme suunnitelmallisuudesta ja hyvistä käytänteistä sekä suunnittelijoidemme työntekemisen edellytysten kattavasta huolehtimisesta. Arvioinnissa toiminnastamme todettiin mm. seuraavaa:

”Yrityksessä on selkeä kehittämiseen sitoutunut toimintakulttuuri, systemaattiset toimintatavat sekä avoin tietoa jakava keskustelukulttuuri.”

”Erinomaisesti laadittu laatukäsikirjakokonaisuus.”

”Kokonaisuutena yrityksen toiminnasta syntyy varsin laadukas kuva.”

Sertifikaatti kattaa kaikki tarjoamamme rakennus- ja sisustussuunnittelun palvelut. Tavoitteellinen laatutyömme jatkuu ja toimintaamme arvioidaan jatkossakin vuosittain RALA:n toimesta. Seuraamme ja arvioimme edistymistämme lisäksi vuosittaisissa sisäisissä auditoinneissa.

Lisätietoja RALA-sertifikaatista löydät täältä: Rakentamisen Laatu RALA ry


KYS Uusi Sydän on Vuoden työmaa

KYS Uusi Sydän -hankkeen 1. vaiheen työmaa on palkittu Vuoden työmaa 2019 -palkinnolla. Allianssin päätoteuttajana on Rakennusliike Lapti Oy.

Kyseessä on Rakennuslehden vuonna 1986 käynnistämä valtakunnallinen kilpailu, joka kannustaa alan työturvallisuuden parantamiseen sekä pyrkii nostamaan rakennustyömaiden tasoa ja työmaahenkilöstön arvostusta. Raati huomioi erityisesti Lean-filosofian näkymistä käytännön rakentamisessa ja totesi Leanin periaatteiden, kuten jatkuvan parantamisen, innovoinnin ja ihmisten arvostamisen, toteutuvan arvioiduissa kohteissa hyvin. Arviointiperusteita olivat myös työturvallisuus sekä aikataulussa ja budjetissa pysyminen.

KYS Uusi Sydämen työilmapiiriä luonnehdittiin poikkeuksellisen hyväksi, mistä annettiin kiitosta myös allianssille toteutusmuotona, joka tukee yhteistyöhenkeä ja hyvän ilmapiirin muodostamista.

"On ollut hienoa seurata Lapti Oy:n työmaan henkilöstön yhdessä tekemisen meininkiä. Samanlaista huolenpidon kulttuuria olemme pyrkineet tuomaan suunnitteluryhmään omassa tekemisessämme. Pyrimme huolehtimaan, että työkaverilla on mahdollisuus onnistua työssään. Tästä kiitos kuuluu erityisesti työryhmämme koordinaattori Juho Koistiselle ja Henna Ikäheimolle. Ja työkavereita ovat tässä tapauksessa koko allianssin väki", toteaa Arkkitehdit Kontukoski Oy:n toimitusjohtaja ja KYS uusi sydän -hankkeen vastaava arkkitehtisuunnittelija Petri Kontukoski.