Tampere-talo Teräsrakenne-lehdessä

Tampere-talon muutos- ja laajennushanke on esillä Teräsrakenne-lehden numerossa 2/2017. Artikkelissa esitellään hankkeen toiminnallisia, arkkitehtonisia, akustisia sekä rakenteellisia vaatimuksia ja ratkaisuja. Arkkitehdit Kontukoski Oy on toiminut hankkeen toteutusvaiheen arkkitehti- ja pääsuunnittelijana. Lisää hankkeesta voit lukea tästä.


.fi-osoitteet käyttöön

Toimiston sähköiset osoitteet on muutettu .fi-päätteisiksi. Sähköposti- ja internetsivujen osoitteet säilyvät muuten ennallaan, mutta jatkossa päätteenä on .fi.