MALLINTAMINEN

MALLINTAMINEN

Erikoisosaamistamme on tietomallipohjainen suunnittelu, tietomallikoordinaattorin tehtävät sekä suunnitelmien visualisointi. Käytössämme ovat alan uusimmat mallintamis-, analysointi- ja visualisointiohjelmistot, osaavat tekijät sekä yhtenäinen, mutta joustava toimintamalli, minkä vuoksi pystymme tarjoamaan alan uusinta suunnitteluteknologiaa kustannustehokkaasti. Olemme mukana alan kehitystyössä, kuten tietomallintamisen yhteistyöfoorumin eli BuildingSMART Finlandin toiminnassa. Mallintamistapamme noudattaa yleisiä tietomallivaatimuksia (YTV2012). Myös muut tilaajakohtaiset mallintamistavat ovat mahdollisia.

TIETOMALLINTAMINEN

Tietomallisuunnittelu mahdollistaa rakennushankkeen eri osa-alojen tarkastelun ja kehittämisen yhtenä kokonaisuutena, tiiviin yhteistyön erikoissuunnittelijoiden kanssa sekä hankkeen kokonaisuuden havainnollisen esittelyn tilaajalle ja käyttäjille. Tietomallintaminen parantaa suunnitelmien laatua erityisesti hankkeen kokonaisuuden, määrätiedon ja muutosten hallinnan osalta. Mallintaminen mahdollistaa myös tarkan kustannusseurannan ja energia-analyysit.

TIETOMALLIKOORDINAATTORI

Toimimme myös tietomallihankkeiden koordinoijina, teemme eri suunnittelualojen mallien yhdistämistä ja yhdistelmämallien analysointia, kuten esimerkiksi törmäystarkasteluja ja laatuanalyysejä. Yhdistelmämallien käytön hyötyjä ovat erityisesti rakentamisvaiheen ristiriidattomat suunnitelmat sekä koko rakennushankkeen hahmottaminen yhden mallin kautta.

VISUALISOINTI

Esitämme suunnitelmat myös havainnollistavina kuvina. Hanketta voidaan esitellä muun muassa kolmiulotteisina piirustuksina, aidon valokuvan kaltaisina still-visualisointeina, animaatioina tai virtuaalimalleina. Aineisto voi olla täysin tietokoneella tuotettua tai sitä voidaan yhdistää rakentamispaikalta kuvattuun aineistoon. Visualisointi mahdollistaa hankkeen lopputuloksen näkemisen jo suunnitteluvaiheessa.

VIRTUAALITODELLISUUS

Virtuaalitodellisuutta käyttämällä (VR) suunnitelmia voidaan tarkastella luonnollisessa mittakaavassa ennen rakennuksen toteuttamista. VR-lasien avulla katsoja pääsee kulkemaan rakennuksessa todentuntuisesti. Malleja voidaan tarkastella myös tietokonenäytöltä. Virtuaalimallin avulla käyttäjät pääsevät tutustumaan tuleviin tiloihinsa ennalta sekä arvioimaan esimerkiksi kaluste- ja sisustussuunnitelmia.

MALLINNUSKOHTEITA

Psykiatriatalon tietomallinnus

Joensuun keskussairaalan Prsykiatriatalon suunnitelmat laaditaan tietomallintamalla. Toimeksiantoon sisältyvät uudisrakennuskohteen vaiheistettu…